شرکت داینو کار برای ارائه و تامین کلیه تجهیزات تخصصی تقویت موتور و تیونینگ آماده می باشد. تجهیزات دیاگ و جک های بالابر، تجهیزات AFR (wideband)، تست سوخت و دیگر تجهیزات