داینومتر با نام داینو نیزگفته میشود.وسیله ای است که با آن مقدار نیروی گشتاور(KW) و قدرت(HP)را اندازه گیری می کنند،داینو در دو مدل اصلی می باشد.

    1. داینو موتور(Engine Dyno) :این داینو بدون درگیی گیربکس و چرخ بصورت اتصال مستقیم به شفت اصلی موتور حداکثر قدرت و گشتاور را اندازه گیری میکند. این نو داینو معمولا در شرکت ها و کارخانه های خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرد و دقت بسیار بالایی بدون هدر رفت انرژی را اندازه گیری میکند.
    2. داینو شاسی(Chassis Dyno): این داینو شبیه ساز یک جاده صاف است که خودرو در حالت ساکن بر روی آن قرار میگیرد. با داشتن رول های هرزگرد به زیر چرخ های محرک شروع به تست و اندازه گیری می کند. در این مدل خودرو با حرکت روی رول ها بصورت طبیعی و با تعویض دنده، میزان قدرت بین هر دنده را اندازه گیری میکند تا به دنده pear to pear یا نده مستقیم به شفت( دنده ای که تمام قدرت واقعی شفت به آن انتقال می یابد، معمولا دنده 4 یا 5 در خودرو های 5 دنده و 76 دنده قرار گرفته است) برسد، در این زمان داینو حداکثر قدرت و گشتاور موتور را از سر چرخ ها اندازه می گیرد.

بدین وسیله از میزان قدرت/گشتاور موتور در سر چرخ ها میتوان گراف و گزارش دریافت کرد. این نوع داینو در مدل های تک دفرانسیل و دو دفرانسیل همچنین در اندازه گیری قدرت متفاوت موتور خودروها تولید شده است